ข้อมูลทั่วไป
 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดซื้อซอฟต์แวร์เพื่อให้บริการแก่บุคลากรและนิสิตภายใต้เงื่อนไข
การใช้งานทั้งมหาวิทยาลัย (Campus License) ซึ่งจะอำนวยความสะดวกให้บุคลากรและนิสิตสามารถใช้ซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ถูกต้อง ผู้ใช้งานสามารถดาวน์โหลด ซอฟต์แวร์ดังกล่าวและสามารถปรับปรุงรุ่นซอฟต์แวร์ใหม่ผ่าน Security patch หรือ Hot fix
ให้มีความทันสมัย ปลอดภัยและลดความเสี่ยงต่อปัญหา การโจมตี บุกรุกทางระบบ เครือข่าย เมื่อมีการแพร่กระจายของไวรัส เวิร์ม
โทรจัน หรือสปายแวร์


ปัจจุบันสำนักบริการคอมพิวเตอร์มีซอฟต์แวร์ให้บริการดังนี้

1. Microsoft Windows 8.1 64 bit (สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
2. Microsoft Office 2013 64bit with Thai Language Pack (สำหรับบุคลากรเท่านั้น)
3. ESET Endpoint Security สามารถกด Download ตามวิทยาเขตที่ระบุไว้
4. บริการ Adobe Creative Cloud รูปแบบใหม่ สำหรับนิสิตและบุคลากร เริ่มให้บริการในวันที่ 6 กรกฏาคม 2564 เปิดให้บริการ ยืมชุดซอฟต์แวร์ Adobe Creative Cloud แบบ Share Device สำหรับนิสิตและบุคลากรด้วยรหัสบัญชี KU Office365 (@live.ku.th) ตามขั้นตอน
5. ปิดให้บริการดาวน์โหลด WPS Office โปรแกรมใช้งานเอกสารสำหรับบุคลากรและนิสิตปัจจุบัน   (ยกเลิกให้บริการ)
6. เปิดให้บริการ Microsoft Azure Dev Tools for Teaching ทดแทน Microsoft Imagine สำหรับนักพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการพัฒนาและการออกแบบ (เช่น Windows 10 , Windows Server, SQL Server Standard, Microsoft Project, Microsoft Visio เป็นต้น) โดยนิสิตและอาจารย์สาขาที่เกี่ยวข้องกับ Science, Technology, Engineering และ Mathematics (STEM) สามารถสมัครใช้งานที่เว็บ https://portal.azure.com ด้วยรหัสบัญชี account@live.ku.th   คู่มือลงทะเบียน
7. เปิดให้บริการ Microsoft Office 365 ProPlus(สำหรับบุคลากรและนิสิตปัจจุบันทุกวิทยาเขต) สามารถสมัครใช้งานที่เว็บ https://www.office.com ด้วยรหัสบัญชี account@live.ku.th / คู่มือการติดตั้งวินโดวส์  /  โมบายล์
8. เปิดให้บริการระบบประชุมออนไลน์ KU Webex Meeting สามารถเข้าใช้งานที่เว็บ https://ku-edu.webex.com ด้วยรหัสบัญชี account@ku.th   คู่มือวิธีการใช้งาน  และ  วิธีการดูบันทึกการประชุม
9. วิดีโอวิธีการใช้งานโปรแกรม Adobe Creative Cloud Cleaner Tool สำหรับการถอนการติดตั้งชุดโปรแกรม Adobe Creative Cloud คลิ๊กเพื่อชมวิดีโอ
ข้อพึงทราบและเงื่อนไขข้อปฏิบัติสำหรับผู้ใช้งาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดให้มีระบบเข้าถึงซอฟต์แวร์โดยผู้ใช้ต้องมีบัญชีเครือข่ายของมหาวิทยาลัยและสามารถดาวน์ โหลดได้ด้วยตนเอง?

ระบบจะบันทึกจำนวนครั้งที่ท่านดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ ทั้งชื่อบัญชีและวันเวลาที่ท่านเข้าใช้ เพื่อเก็บเป็นข้อมูล ตรวจสอบไฟล์ที่ท่าน ดาวน์โหลด จะมีรหัสบัญชีของผู้ดาวน์โหลดผนวกไว้ ผู้ใช้จึงต้องเก็บรักษาและใช้ซอฟต์แวร์ เฉพาะ ตนเท่านั้น โดยไม่เผยแพร่ซอฟต์แวร์ ไปยังบุคคลอื่น

ก่อนการดาวน์โหลดผู้ใช้ต้องยืนยันการปฏิบัติตามเงื่อนไขเพื่อได้สิทธิ์การใช้งาน สิทธิ์การใช้ดังกล่าวรวมทั้งสิทธิ์
การใช้ บริการอื่นๆจะถูกยกเลิก หากตรวจพบว่าผู้ใช้ผู้ละเมิดเงื่อนไขข้อปฏิบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้


1. ซอฟท์แวร์ เหล่านี้เป็นลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้เพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เท่านั้น
2. ซอฟแวร์เหล่านี้มีขอบเขตการใช้งานเฉพาะบุคคล ห้ามแจกจ่ายซอฟต์แวร์ไปยังบุคคลอื่น
3. ไม่อนุญาตให้แก้ไข หรือดัดแปลงหรือปรับแก้รหัสซอฟต์แวร์ในทางที่จะละเมิดลิขสิทธิ์

สอบถามข้อมูลหรือปรึกษาปัญหา


โทรศัพท์ : 025620951-6 ext. 622541-43
E-mail : hepldesk@ku.ac.th