ข้อมูลทั่วไป
 


คู่มือการติดตั้งซอฟต์แวร์ที่ให้บริการ

- คู่มือการ Acitvate windows และ Office คลิกที่นี่
- คู่มือการยืนยันตัวตนในการใช้ซอฟต์แวร์ ThaiWPS คลิกที่นี่
- คู่มือการติดตั้งโปรแกรมแอนติ้ไวรัส คลิกที่นี่