วิธีการ Activate Windows 8.1 64 bit License Kasetsart University

- คลิ้กขวาที่ไฟล์ scp_win8_gv.bat แล้วเลือก Run as administrator

- จะปรากฏหน้าต่างดังภาพ ให้กด OK ผ่านทั้ง 4 ขั้นตอน เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Activate Windowsวิธีการ Activate Microsoft Office 2013 64 bit License Kasetsart University

- คลิ้กขวาที่ไฟล์ set_office2013_64bit.bat แล้วเลือก Run as administrator

- รอจนหน้าต่างตามภาพด้านล่างหายไป เป็นอันเสร็จขั้นตอนการ Activate Microsoft Office